Garantált minőség 1954 óta

Garantált minőség
1954 óta

Pályázatok

Kedvezményezett neve: Bajcshal Kft.

Projekt címe: BAJCSHAL Kft. Krízishelyzetre szóló támogatás

Projekt azonosítószáma: MAHOP-5.3.4-2023-2023-00189

Támogatás összege: 33 298 434 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt rövid bemutatása:

Az Ukrajna elleni jelenlegi orosz agressziós háború megmutatta a társadalom sebezhetőségét a környezet hirtelen változása által, valamint rámutatott a jövőbeli válságok megelőzésének és az azokkal szembeni ellenálló képesség kialakításának szükségességére. Az akvakultúra ágazatot is negatívan érintették a Magyarországon és más EU-országokban bevezetett intézkedések.

Az akvakultúra termelés inputanyagainak piacán a 2022. év során olyan rendkívüli változások történtek, amelyek hátrányosan érintették a magyar gazdálkodókat, így a Bajcshal Kft. intenzív telepét is.

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap pénzügyi ellentételezést nyújt a halászati és akvakultúra-ágazat szereplőinek az elmaradt bevételükért és azokért a többletköltségekért, amelyek az Oroszország által Ukrajnával szemben indított háború által okozott piaci zavar miatt és annak a halászati és akvakultúra-termékek ellátási láncára gyakorolt hatásai következtében merülnek fel.

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Bajcshal Kft.

Projekt címe: Bajcshal Kft. halfeldolgozó üzemének termelői infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: MAHOP-5.3.3-2016-2023-00037

Támogatás összege: 88 803 062 Ft

Támogatás intenzitása: 50%

A projekt befejezési dátuma: 2023.10.31.

Projekt rövid bemutatása:

A Bajcshal Kft. (korábbi nevén Győri Előre Htsz.) az elmúlt időszakban a hazai halfeldolgozási szektor egyik kiemelt szereplőjévé vált. Jelen projekt a kisbajcsi feldolgozó üzem gyártói kapacitás növelését célozza, a projekt révén fejlesztésre kerül a vállalkozás hűtési technológiája és háttérkapacitása. A projekt további célja az áruszállítás hatékonyságának javítása a beszerzett szállítójárművek révén, a halászléfőzési technológiai háttér fejlesztése, illetve a csomagolási eljárások, hatékonyságának és minőségének fejlesztése. A projekt révén.  

Az új gépek, eszközök és technológiák beszerzésével növekszik a vállalkozás termelői hatékonysága és kapacitása, fejlődnek a termelői háttérinfrastruktúra higiéniás körülményei, javul az előállított termékek minősége és mennyisége. Összeségében a komplex fejlesztés indukálja a Bajcshal Kft. versenyképességi potenciálját, így hatékonyabban képes a vállalkozás a nehéz piaci körülmények között is hosszútávon, de fenntartható módon termelni.

 

 

Innovációk a tokfélék akvakultúrájában

Halgazdaságunk kecsege (Acipenser ruthenus) tenyészanyagot állít elő. Kiváló minőségű tenyészanyagot nevelünk, amely a Dunába telepíthető. A termelésben a szaporítás innovatív technológiáit alkalmazzuk, hogy értékes tenyészanyagot nyerjünk. A Visegrádi Csoporton belüli tudományos jelentések (Chebanov és Galich 2013, Fopp-Bayat 2010, Linchart et al. 2010 és mások) nagyon hasznosak és általánosan elérhetőek, mivel a legmodernebb módszerekhez férünk hozzá. Cégünknél 2019 március 1 óta akalmazzuk a tokfélékre kifejlesztett innovatív szaporítási/tenyésztési módszereket (Chebanov és Galich 2013, Fopp-Bayat 2010). Nagyon fontos a tenyészállomány megfelelő kialakítása és az ivarérettség ellenőrzése. Ezek az adatok és hasznosítási ismeretek nagyon nehéz kérdések, amelyeken a tudósok is dolgoznak. Az anyaállomány megfelelő ellenőrzése a mesterséges szaporítás előtt a legfontosabb tevékenység– ezt jól írja le  Chebanov és Galich 2013. A tenyésztésben a Fopp-Bayat által 2010-ben kidolgozott módszert is alkalmazzuk a kaviár ikrás állományok létrehozásánál. Ez a módszer lehetővé teszi a nagy többségű ikrás tokhal állomány előállítását, ami nagyon fontos a fekete kaviár termelésében. Együttműködünk a halttakarmányozás nemzetközi szakértőinek széles csoportjával, amely támogatja tokhaltermelésünket.

Referenciák

Chebanov M., Galich E. 2013. Sturgeon Hatchery Manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 558

Fopp-Byat D. 2010. Meiotic gynogenesis revealed not homogametic female sex determination system in Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt). Aquaculture, 305, 174-177.

Linhart O., Cheng Y., Xin M., Rodina M., Tučková V., Shelton W.L., Kašpar V. 2020. Standardization of egg activation and fertilization in sterlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reports 17, July 2020, 100381

Innovations in aquaculture of sturgeons

Our fish farm produces sterlet Acipenser ruthenus stocking material. We produce high quality stocking material that can be released to the Danube river. In production, we use the innovative  technologies of reproduction in order to obtain valuable stocking material. Scientific reports within the Visegrad Group (Chebanov and Galich 2013, Fopp-Bayat 2010, Linchart et al. 2010, and others) are very useful and generally available, therefore we have access to the most modern methods. From March 1, 2019 we use the developed innovative reproductive/breeding methods of sturgeons in our farm (Chebanov and Galich 2013, Fopp-Bayat 2010). Proper formation of breeding herds and checking sexual maturity is very important. These data and application skills are very difficult issues that are being developed by scientists. Appropriate checking of the spawners before breeding is the most important activity before controlled reproduction – this is well described by Chebanov and Galich 2013. In breeding, we also use the method eleborated by Fopp-Bayat in 2010 to create caviar female stocks. This method enables the production of sturgeon stocs with a large majority of females that is very important in production of black caviar. We also cooperate with a wide group of international specialists of fish nutrition that supports our sturgeon production.

References

Chebanov M., Galich E. 2013. Sturgeon Hatchery Manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 558

Fopp-Byat D. 2010. Meiotic gynogenesis revealed not homogametic female sex determination system in Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt). Aquaculture, 305, 174-177.

Linhart O., Cheng Y., Xin M., Rodina M., Tučková V., Shelton W.L., Kašpar V. 2020. Standardization of egg activation and fertilization in sterlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reports 17, July 2020, 100381

 

 

 

A kedvezményezett neve:
Győri "ELŐRE" Halászati Termelőszövetkezet

A projekt címe:
Termelői infrastruktúra és a meglévő eszközpark hatékonyságának javítása a kisbajcsi halfeldolgozó üzemben
A szerződött támogatás összege: 49.094.463 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Győri „ELŐRE” HTSZ évek óta hazánk egyik kiemelt szereplője a hazai haltermelési és halfeldolgozási szektornak. A vállalkozás évek óta rendszeresen végez fejlesztési tevékenységet, így számos kiváló termék kidolgozását végezte el. Termékei több kiskereskedelmi halboltban, illetve multi láncban is folyamatosan elérhetők a fogyasztók számára. A kiváló minőségű fejlesztőmunka és termék előállítás egyik legszubjektívebb indikátora, hogy az előállított termékek mennyisége évről évre növekszik a minél szélesebb vevői igények kielégítése érdekében.
Jelen projekt a gyártói kapacitások növelését célozza a mai modern halfeldolgozási technológiák meglévő feldolgozóüzembe történő beintegrálásával. A projekt további célja a feldolgozott alapanyag mérése során alkalmazott technológiai háttér fejlesztése, illetve a csomagolási eljárások hatékonyságának és minőségének fejlesztése. Nyertes pályázat esetén nagy mértékben javul a vállalkozás hűtési technológiája és háttérkapacitása mind a cég kisbajcsi feldolgozó telephelyén, mind pedig a közvetlen értékesítést ellátó kiskereskedelmi egységekben (halboltokban).
Általánosságban elmondható, hogy az új gépek, eszközök és technológiák beszerzésével növekszik a vállalkozás termelői hatékonysága és kapacitása, fejlődnek a termelői háttér-infrastruktúra higiéniás körülményei, javul az előállított termékek minősége és mennyisége. A minden hazai és Európai Uniós előírásnak is megfelelő biztonságosabb és modernebb eszközök üzembeállításával javulnak a munkakörülmények a munkabiztonság.
Összességében a komplex fejlesztés indukálja a Győri „ELŐRE” HTSZ versenyképességi potenciálját, így hatékonyabban képes a vállalkozás a nehéz piaci körülmények között is hosszútávon, de fenntartható módon termelni.

A projekt befejezési dátuma: 2021.10.29.
A projekt azonosító száma: MAHOP-5.3.3-2016-2020-00026

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A kedvezményezett neve: Győri "ELŐRE" Halászati Termelőszövetkezet
A projekt címe: Termelési feltételek hatékonyságának javítása a kisbajcsi intenzív telepen

A szerződött támogatás összege: 50.303.108 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A korábbi években a Halászati Operatív Program keretében végrehajtott termelői beruházások folytatásaként a vállalkozás a tógazdaság korszerűsítését tervezi megvalósítani, amely a termelésünk eredményességén javít. A halnevelő rendszerünk jelenleg érzékeny az időjárási viszonyok változására. A halnevelése során a fiatalabb korosztályok esetében jelentős javulásra számítunk 6 db meglévő betonmedence lefedésével. A környezeti stressz csökkentésével gyorsabb növekedés várható , a napsütés nyári időszakban történő kizárása megakadályozza a káros algafajok felszaporodását. Az építés kivitelezésére legalkalmasabb vállalkozást várhatóan közbeszerzési el járás keretében tervezzük kiválasztani, a kivitelezés ellenőrzésére műszaki ellenőr bevonását tervezzük. A tervezett eszközbeszerzés során körmedencék megvásárlása lehetőség nyílik, hogy saját termelésből származó ivadékkal töltsük fel nevelő rendszerünket. Ez költséghatékony, valamint a halak számára is sokkal kíméletesebb megoldás a lehető legegyenletesebb paraméterek közötti nevelés. Ezen kívül vállalkozásunk kiszolgáltatottsága csökken a saját ivadékellátás segítségével. A vízminőségmérő műszer (oxigén és Ph mérő szonda kiegészítéssel) segítségével a vízkémiai paraméterek folyamatos és gyors ellenőrzése biztonságosabb nevelést teszi lehetővé, csökkenti és minimalizálja a haveráia esetek kialakulását, növeli a termelésbiztonságot, valamint a takarmányozás optimalizálását is segíti. Ezen kívül segítséget nyújt az elfolyó víz paramétereinek ellenőrzésében is. A projekt keretében tervezzük a telepen belüli úthálózat egyes részein az útburkolatok felújítását, ami lehetővé teszi a biztonságos közlekedést. Könnyebbé teszi a halak mozgatását, kevésbé tesszük az állományt az ebből adódó stressznek. A biztonságos közlekedés a géppark fenntartható üzemeltetéséhez is hozzájárul, jelentősen csökkennek a fenntartási költségek.

A projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.
A projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00018

------------------------------------------------------------------------------------------

A kedvezményezett neve: Győri "ELŐRE" Halászati Termelőszövetkezet
A projekt címe: A halfeldolgozói infrastruktúra komplex felújítása és bővítése a versenyképes termékelőállítás érdekében

A szerződött támogatás összege: 261.697.792 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Napjainkban a "Győri Előre" Halászati Termelő Szövetkezet fő tevékenysége a halfeldolgozás, amelynek alapanyaga a vállalkozás intenzív akvakultúra rendszerében megtermelt hal (afrikai harcsa, kecsege, vágótok, lénai tok, stb.) ill. a hazai termelőktől és az EU más termelőitől beszerzett hal.Az elmúlt években az EU források felhasználásával a Szövetkezet halfeldolgozója jelentős fejlesztésen ment keresztül, de az üzem struktúrája a korábbi mennyiségek feldolgozására és csomagolására készült. A kis helységek, szűk átjárók nehezítik a folyamatos, áttekinthető munkafolyamatok kialakítását. A tervezett projekt során az üzem új helységeinek áttekinthető kialakítása biztosítja a hal folyamatos egyirányú mozgását az üzem területén. Megvalósulna a folyamatok egyszerűsítése, ezáltal a termékek minősége is nagyobb biztonsággal garantálható. A racionalizált folyamatok következtében csökken az áruk felesleges mozgatása, ami költséghatékonyabb termelést eredményez. A termékek rövidebb időt töltenek az üzemben, így nő az áru szavatossági ideje, csökken a termékek fertőződésének veszélye. Áttekinthetőbbé válik a dolgozók mozgása, munkája, így a vezetők felügyeleti feladatai is egyszerűsödnek. A meglévő épületben 504, 77 m2 átépítése, felújítását tervezzük..Az épülethez a földszinten 423,06 m2 bővítmény épülne, míg az emeleti rész alapterülete 226,78 m2. A jelenlegi irodablokk a fejlesztés során megszüntetésre kerülne, ezért az új szárny felső szintjén új irodablokk kialakítását tervezzük. A megnövekedett munkaerőigény miatt az öltözők bővítése és korszerűsítése is szükségessé vált. A felújításra kerüli üzemrész korszerű szendvicspanel mennyezeti burkolatot kap, a falak pedig magas szilárdságú csempeburkolatot. A korszerű padozati
burkolat olyan felületet képez, amely magas kopás-állóságú, sav és lúg álló , az esetleges sérülések mégis egyszerűen javíthatóak. Az új épületrész kétszintes lesz, melynek alsó részén helyezkednek el az új öltözők, a készáru hűtőkamra, a kamionrakodó zsilip, a halbolt és a pénztárhelyiség. A felső szinten kerül kialakításra az üzemhez kapcsolódó állatorvosi helyiség, illetve a későbbi laborhelyiség. Az irodák mellett egy tárgyalóhelyiség is kialakításra kerül , ahol megtarthatóak lesznek a termelési értekezletek , illetve a beszerzési és értékesítési tárgyalások. Tervezett eszközbeszerzések a következők: Az új és bővített hűtőkapacitás biztosítaná a megnövekedett halmennyiségek lehűtésének és hűtve tartásának lehetőségét, ezáltal növekszik a termelés biztonsága, és egyben a termelési volumen növekedése is lehetséges. A csomagolókapacitás bővülése, automatizálása további
kapacitás-bővülést tesz lehetővé, mivel lerövidíti egy-egy termék üzemben töltött idejét, így gyorsabban kerül hűtőbe, magasabb minőségű terméket kapunk. A nagyobb kapacitás megbízhatóbb partnerkiszolgálást eredményez, ami növeli versenyképességünket A megnövekedett mennyiségek szállításához a járműpark bővítése is szükségessé vált, ez garantálja a biztonságos áruszállítást, ami piaci előnyt jelent. A közbeszerzés keretében
megvásárolt 2 db hűtőautó egyenként 8 raklap hűtött áru szállítására alkalmasak, -20 °C és +4 °C között. A tervezett csomagoló-cimkézőgép teljesítménye : percenként 40 db tálca készítése, 9,8 kW/h áramigény felhasználásával. Az ózonizáló gép beállításával csökkentjük a felhasznált vegyszerek mennyiségét, javítjuk az eltarthatósági idejét a termékeknek. A kamerarendszer beállítása segíti a gyors beavatkozást az esetleges üzemzavarok esetén. Vállalatirányitási szoftver beszerzését is tervezzük, amely lehetővé teszi a termékek és egyes összetevői azonosítását, nyomon követését, a visszahívhatóságát biztosító rendszerek kiépítését.

A projekt befejezési dátuma: 2020.08.29

A projekt azonosító száma: MAHOP-5.3.3-2016-2018-00014