Garantált minőség 1954 óta

Garantált minőség
1954 óta

Pályázat

A kedvezményezett neve:
Győri "ELŐRE" Halászati Termelőszövetkezet

A projekt címe:
Termelői infrastruktúra és a meglévő eszközpark hatékonyságának javítása a kisbajcsi halfeldolgozó üzemben
A szerződött támogatás összege: 49.094.463 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A Győri „ELŐRE” HTSZ évek óta hazánk egyik kiemelt szereplője a hazai haltermelési és halfeldolgozási szektornak. A vállalkozás évek óta rendszeresen végez fejlesztési tevékenységet, így számos kiváló termék kidolgozását végezte el. Termékei több kiskereskedelmi halboltban, illetve multi láncban is folyamatosan elérhetők a fogyasztók számára. A kiváló minőségű fejlesztőmunka és termék előállítás egyik legszubjektívebb indikátora, hogy az előállított termékek mennyisége évről évre növekszik a minél szélesebb vevői igények kielégítése érdekében.
Jelen projekt a gyártói kapacitások növelését célozza a mai modern halfeldolgozási technológiák meglévő feldolgozóüzembe történő beintegrálásával. A projekt további célja a feldolgozott alapanyag mérése során alkalmazott technológiai háttér fejlesztése, illetve a csomagolási eljárások hatékonyságának és minőségének fejlesztése. Nyertes pályázat esetén nagy mértékben javul a vállalkozás hűtési technológiája és háttérkapacitása mind a cég kisbajcsi feldolgozó telephelyén, mind pedig a közvetlen értékesítést ellátó kiskereskedelmi egységekben (halboltokban).
Általánosságban elmondható, hogy az új gépek, eszközök és technológiák beszerzésével növekszik a vállalkozás termelői hatékonysága és kapacitása, fejlődnek a termelői háttér-infrastruktúra higiéniás körülményei, javul az előállított termékek minősége és mennyisége. A minden hazai és Európai Uniós előírásnak is megfelelő biztonságosabb és modernebb eszközök üzembeállításával javulnak a munkakörülmények a munkabiztonság.
Összességében a komplex fejlesztés indukálja a Győri „ELŐRE” HTSZ versenyképességi potenciálját, így hatékonyabban képes a vállalkozás a nehéz piaci körülmények között is hosszútávon, de fenntartható módon termelni.

A projekt befejezési dátuma: 2021.10.29.
A projekt azonosító száma: MAHOP-5.3.3-2016-2020-00026

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kedvezményezett neve: Győri "ELŐRE" Halászati Termelőszövetkezet
A projekt címe: Termelési feltételek hatékonyságának javítása a kisbajcsi intenzív telepen

A szerződött támogatás összege: 50.303.108 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A korábbi években a Halászati Operatív Program keretében végrehajtott termelői beruházások folytatásaként a vállalkozás a tógazdaság korszerűsítését tervezi megvalósítani, amely a termelésünk eredményességén javít. A halnevelő rendszerünk jelenleg érzékeny az időjárási viszonyok változására. A halnevelése során a fiatalabb korosztályok esetében jelentős javulásra számítunk 6 db meglévő betonmedence lefedésével. A környezeti stressz csökkentésével gyorsabb növekedés várható , a napsütés nyári időszakban történő kizárása megakadályozza a káros algafajok felszaporodását. Az építés kivitelezésére legalkalmasabb vállalkozást várhatóan közbeszerzési el járás keretében tervezzük kiválasztani, a kivitelezés ellenőrzésére műszaki ellenőr bevonását tervezzük. A tervezett eszközbeszerzés során körmedencék megvásárlása lehetőség nyílik, hogy saját termelésből származó ivadékkal töltsük fel nevelő rendszerünket. Ez költséghatékony, valamint a halak számára is sokkal kíméletesebb megoldás a lehető legegyenletesebb paraméterek közötti nevelés. Ezen kívül vállalkozásunk kiszolgáltatottsága csökken a saját ivadékellátás segítségével. A vízminőségmérő műszer (oxigén és Ph mérő szonda kiegészítéssel) segítségével a vízkémiai paraméterek folyamatos és gyors ellenőrzése biztonságosabb nevelést teszi lehetővé, csökkenti és minimalizálja a haveráia esetek kialakulását, növeli a termelésbiztonságot, valamint a takarmányozás optimalizálását is segíti. Ezen kívül segítséget nyújt az elfolyó víz paramétereinek ellenőrzésében is. A projekt keretében tervezzük a telepen belüli úthálózat egyes részein az útburkolatok felújítását, ami lehetővé teszi a biztonságos közlekedést. Könnyebbé teszi a halak mozgatását, kevésbé tesszük az állományt az ebből adódó stressznek. A biztonságos közlekedés a géppark fenntartható üzemeltetéséhez is hozzájárul, jelentősen csökkennek a fenntartási költségek.

A projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.
A projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00018

------------------------------------------------------------------------------------------

A kedvezményezett neve: Győri "ELŐRE" Halászati Termelőszövetkezet
A projekt címe: A halfeldolgozói infrastruktúra komplex felújítása és bővítése a versenyképes termékelőállítás érdekében

A szerződött támogatás összege: 261.697.792 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Napjainkban a "Győri Előre" Halászati Termelő Szövetkezet fő tevékenysége a halfeldolgozás, amelynek alapanyaga a vállalkozás intenzív akvakultúra rendszerében megtermelt hal (afrikai harcsa, kecsege, vágótok, lénai tok, stb.) ill. a hazai termelőktől és az EU más termelőitől beszerzett hal.Az elmúlt években az EU források felhasználásával a Szövetkezet halfeldolgozója jelentős fejlesztésen ment keresztül, de az üzem struktúrája a korábbi mennyiségek feldolgozására és csomagolására készült. A kis helységek, szűk átjárók nehezítik a folyamatos, áttekinthető munkafolyamatok kialakítását. A tervezett projekt során az üzem új helységeinek áttekinthető kialakítása biztosítja a hal folyamatos egyirányú mozgását az üzem területén. Megvalósulna a folyamatok egyszerűsítése, ezáltal a termékek minősége is nagyobb biztonsággal garantálható. A racionalizált folyamatok következtében csökken az áruk felesleges mozgatása, ami költséghatékonyabb termelést eredményez. A termékek rövidebb időt töltenek az üzemben, így nő az áru szavatossági ideje, csökken a termékek fertőződésének veszélye. Áttekinthetőbbé válik a dolgozók mozgása, munkája, így a vezetők felügyeleti feladatai is egyszerűsödnek. A meglévő épületben 504, 77 m2 átépítése, felújítását tervezzük..Az épülethez a földszinten 423,06 m2 bővítmény épülne, míg az emeleti rész alapterülete 226,78 m2. A jelenlegi irodablokk a fejlesztés során megszüntetésre kerülne, ezért az új szárny felső szintjén új irodablokk kialakítását tervezzük. A megnövekedett munkaerőigény miatt az öltözők bővítése és korszerűsítése is szükségessé vált. A felújításra kerüli üzemrész korszerű szendvicspanel mennyezeti burkolatot kap, a falak pedig magas szilárdságú csempeburkolatot. A korszerű padozati
burkolat olyan felületet képez, amely magas kopás-állóságú, sav és lúg álló , az esetleges sérülések mégis egyszerűen javíthatóak. Az új épületrész kétszintes lesz, melynek alsó részén helyezkednek el az új öltözők, a készáru hűtőkamra, a kamionrakodó zsilip, a halbolt és a pénztárhelyiség. A felső szinten kerül kialakításra az üzemhez kapcsolódó állatorvosi helyiség, illetve a későbbi laborhelyiség. Az irodák mellett egy tárgyalóhelyiség is kialakításra kerül , ahol megtarthatóak lesznek a termelési értekezletek , illetve a beszerzési és értékesítési tárgyalások. Tervezett eszközbeszerzések a következők: Az új és bővített hűtőkapacitás biztosítaná a megnövekedett halmennyiségek lehűtésének és hűtve tartásának lehetőségét, ezáltal növekszik a termelés biztonsága, és egyben a termelési volumen növekedése is lehetséges. A csomagolókapacitás bővülése, automatizálása további
kapacitás-bővülést tesz lehetővé, mivel lerövidíti egy-egy termék üzemben töltött idejét, így gyorsabban kerül hűtőbe, magasabb minőségű terméket kapunk. A nagyobb kapacitás megbízhatóbb partnerkiszolgálást eredményez, ami növeli versenyképességünket A megnövekedett mennyiségek szállításához a járműpark bővítése is szükségessé vált, ez garantálja a biztonságos áruszállítást, ami piaci előnyt jelent. A közbeszerzés keretében
megvásárolt 2 db hűtőautó egyenként 8 raklap hűtött áru szállítására alkalmasak, -20 °C és +4 °C között. A tervezett csomagoló-cimkézőgép teljesítménye : percenként 40 db tálca készítése, 9,8 kW/h áramigény felhasználásával. Az ózonizáló gép beállításával csökkentjük a felhasznált vegyszerek mennyiségét, javítjuk az eltarthatósági idejét a termékeknek. A kamerarendszer beállítása segíti a gyors beavatkozást az esetleges üzemzavarok esetén. Vállalatirányitási szoftver beszerzését is tervezzük, amely lehetővé teszi a termékek és egyes összetevői azonosítását, nyomon követését, a visszahívhatóságát biztosító rendszerek kiépítését.

A projekt befejezési dátuma: 2020.08.29

A projekt azonosító száma: MAHOP-5.3.3-2016-2018-00014