Garantált minőség 1954 óta

Garantált minőség
1954 óta


Kérjük, ne felejtsék el leadni fogási naplójukat összesítve, mert 2021.02.28-án lejár a 2020. évi fogási naplók leadási határideje!

Győri Előre He. területi jegyei három féle típusban elérhetőek:

 • Felnőtt éves területi jegy: 9.300 Ft
 • Felnőtt napi területi jegy: 3.000 Ft
 • Ifjúsági éves területi jegy: 4.000 Ft

A területi jegyek 2021-ben csak kinyomtatott formában érvényesek!

Győri Előre He. tagsági díjai:

 • Egyesületi tagsági díj :       4.000 Ft
 • Új belépő esetén plusz:     2.000 Ft

2021. évi Állami horgászjegy árak:

- alapdíj: 5.300 Ft

- kedvezményes díj: 300 Ft ( nyugdíjas, gyermek horgász esetében)

- emelt díj: 8.300 Ft (büntetés esetében)


Az engedélyváltás menete:

Aki csak területi jegyünket szeretné megvásárolni a csatornákra, ezt egyszerűen megteheti, ha rendelkezik 2021. évi Állami jeggyel. Fel kell lépni a horgaszjegy.hu oldalra és itt kiválasztani a „Területi jegyvásárlás” menüpontot.

 A Jegyek és fogási naplók fülre lépve, a vízterület keresőbe a Győri Előre Horgász Egyesület nevét beírva jelenik meg a csatorna jegy.

Az egyesületi tagok részére az Állami jegyet és a Sporthorgász Egyesületek vizeire érvényes Töltés használat engedélyt továbbra is az egyesületünk adja ki, melyet a horgasz@bajcshal.hu e-mail címen lehet igényelni. Az elkészült jegyek átvételéről mindenkit e-mailben értesítünk és előre egyeztetett időpontban tudjuk kiadni.

Az ehhez szükséges dokumentumok a következők:

 • Horgászkártya
 • Új belépő esetében horgászvizsga bizonyítvány
 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Amennyiben Töltésjárás engedélyt is szeretne, akkor a gépjármű rendszáma és típusa

Aki az előző évben rendelkezett érvényes Állami jeggyel, annak 2021. február 28-ig kitöltve, összesítve, el kell juttatnia a  9062 Kisbajcs, Arany János utca 22. szám alatti irodánkba. Ennek elmulasztása miatt a következő jegy kiállításánál a rendszer büntetést szab ki, melynek díja: 3000.-Ft.


2021. HORGÁSZREND

Érvényes: 2021. január 1-től a 2022. január 31-ig a Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületekre

A területi jegyek 2021-ben kinyomtatva érvényesek!

Elérhetőségek:
9062 Kisbajcs, Arany János utca 22.
Online: bajcshal.hu/ Horgászoknak
E-mail: horgasz@bajcshal.hu

Szabálytalanságok bejelentése az alábbi elérhetőségen lehet:
Halőri bejelentő telefonszám: 06-30/377-8403

I. Horgászrend, alapvető rendelkezések

 • A Jelen Horgászrend a Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületekre és vízterület partjának minősülő területekre terjed ki.
 • A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a Győri Előre He. horgászrend szabályait.
 • A területi jegy megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Győri Előre Horgász egyesülettel. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.
 • Az Egyesület halgazdálkodási vízterületein horgászatot folytatni, illetőleg a vízterületen horgászkészséggel tartózkodni csak érvényes területi jeggyel és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. Horgászatra kész horgászfelszerelést őrizetlenül a parton hagyni, attól 50 m-nél nagyobb távolságra eltávolodni TILOS!
 • Elveszett, megrongált, megsemmisült vagy eltulajdonított területi jegy pótlására nincs lehetőség!
 • Elvesztett állami jegy pótlása esetén a kvóták időarányosan alkalmazhatók csak, ami a kiadott állami jegyen feltüntetésre kerül!

II. A horgászat általános szabályai

 • Felnőtt horgász maximum 2 horgászkészséggel horgászhat. Az éves területi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 5 kg-ot tarthat meg. A felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során összesen 60 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 30 db halat tarthat meg.
 • A gyermek horgászok kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhatnak. A Győri Előre Horgász Egyesület vízterületei a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson–Sopron megyei Szövetség által kiadott gyermek területi jegyek érvényesek, és a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson–Sopron megyei Szövetség által közétett szabályok érvényesek.

Fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma:

                                             Magyar névFajlagos tilalmi időszakKifogható halak mérettartományaNaponta kifogható darabszám                            
 amur min. 50 cm2 db 
 balin03.01. – 04.30.min. 40 cm2 db 
 compó05.02. – 06.15.min. 25 cm2 db 
 csuka02.01. – 03.31.min. 50 cm2 db 
 domolykó04.15. – 05.31.min. 25 cmnapi max. 3 kg 
 fogassüllő03.01. – 04.30.min. 35 cm2 db 
 garda04.15. – 05.31.min. 20 cm  
 harcsa05.02. – 06.15.60 cm fajlagos tilalmi időszakban 100cm2 db 
 jász keszeg,
szilvaorrú keszeg
04.15. – 05.31.min. 20 cm  
 kősüllő03.01. – 06.30.min. 30 cm2 db 
 márna04.15. – 05.31.min. 40 cm2 db 
 menyhalmin. 25 cm2 db de max.3 kg a napi kifogható 
 paduc04.15. – 05.31.min. 20 cm  
 ponty05.02. – 05.31.min. 30 cm      max. 70 cm2 db 
 sebes pisztráng10.01. – 03.31.min. 252 db 
 sügér03.01. – 04.30.min. 15 cmnapi max. 3 kg 
 szilvaorrú keszeg04.15. – 05.31.min. 20 cm  
 • A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a hivatásos halőr ellenőrizheti.
 • A kifogott és szákba helyezett halat kicserélni TILOS!A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton, a horgászat befejezése után köteles gyorsan és kíméletesen leölni, élőhal szállítása TILOS!
 • A kifogott hal a vízparton más horgásznak nem adható át, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközében tárolhatja.
 • A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve kell tartani. A vízparton halat tisztítani nem lehet, darabolni, filézni TILOS!
 • A területi horgászengedély megváltásával a horgász tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködik.
 • A parton a vízkezelő és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása nélkül stéget létesíteni TILOS!
 • A vízen és a vízparton mások zavarása, túlzott zajkeltés minden formája TILOS! Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.

III. A területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes

 • Bácsai csatorna 6,9 ha, víztérkód:08-010-1-1 hossz:6743 méter 0+000 Bácsai szivattyútelep 6+743 Kiágazás:a Szavai főcsatona jp. 6+785.m szelvényétől.
 • Szavai főcsatorna 8,06 ha, víztérkód:08-218-1-1 valamint a
 • Szavai - csatorna Gyűrűs-ér 1,2 ha víztérkód:08-217-1-1, hossz:24083 méter
 • 0+000Szavai Szivattyútelep,zsilip 24+083 Béka-ér szivornyás vízkivétele.
 • Zámolyi – főcsatorna 2,88 ha, víztérkód:08-246-1-1 hossz: 5367 méter 0+000 Zámolyi Zsilip és szivattyútelep 5+367 Kiágazás: Szavai csatorna jp. 12+525m szelvényből a Kettős műtárgytól
 • Nováki csatorna 17,8 ha víztérkód: 08-162-1-1, hossz: 29000 méter 0+000 Betorkollás: Mosoni-Duna /MH/ + m szelvénybe 29+000 Kiágazás a Zátony- Dunánból

IV. Záró rendelkezések

A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Közgyűlési jegyzőkönyv Győri "Előre" Horgász Egyesület 2020

A Győri "Előre" Horgász Egyesület Alapszabálya