Garantált minőség 1954 óta

Garantált minőség
1954 óta


Kérjük, ne felejtsék el leadni fogási naplójukat összesítve, mert 2023.02.28-án lejár a 2022. évi fogási naplók leadási határideje!

Győri Előre He. területi jegyei három féle típusban elérhetőek:

Felnőtt éves területi jegy: 10.000 Ft
Felnőtt napi területi jegy: 3.000 Ft
Ifjúsági éves területi jegy: 4.000 Ft

A területi jegyek 2023-ban csak kinyomtatott formában érvényesek!

Győri Előre He. tagsági díjai:

 • Egyesületi tagsági díj :       4.000 Ft
 • Új belépő esetén plusz:     2.000 Ft

2023. évi Állami horgászjegy árak:

- alapdíj: 11 000 Ft

- kedvezményes díj: 500 Ft ( nyugdíjas, gyermek horgász esetében)

- emelt díj: 16 000 Ft (büntetés esetében)


Az engedélyváltás menete:

Aki csak területi jegyünket szeretné megvásárolni a csatornákra, ezt egyszerűen megteheti, ha rendelkezik 2023. évi állami jeggyel. Fel kell lépni a horgaszjegy.hu oldalra és itt kiválasztani a „Területi jegyvásárlás” menüpontot.

 A Jegyek és fogási naplók fülre lépve, a vízterület keresőbe a Győri Előre Horgász Egyesület nevét beírva jelenik meg a csatorna jegy.

Az egyesületi tagok részére az Állami jegyet és a Sporthorgász Egyesületek vizeire érvényes Töltés használat engedélyt továbbra is az egyesületünk adja ki, melyet a horgasz@bajcshal.hu e-mail címen lehet igényelni. Az elkészült jegyek átvételéről mindenkit e-mailben értesítünk és előre egyeztetett időpontban tudjuk kiadni.

Az ehhez szükséges dokumentumok a következők:

 • Horgászkártya
 • Új belépő esetében horgászvizsga bizonyítvány
 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Amennyiben Töltésjárás engedélyt is szeretne, akkor a gépjármű rendszáma és típusa

Aki az előző évben rendelkezett érvényes Állami jeggyel, annak 2023. február 28-ig kitöltve, összesítve, el kell juttatnia a  9062 Kisbajcs, Arany János utca 22. szám alatti irodánkba. Ennek elmulasztása miatt a következő jegy kiállításánál a rendszer büntetést szab ki, melynek díja: 5000.-Ft.


2023. HORGÁSZREND

Érvényes: 2023. január 1-től a 2024. január 31-ig a Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületekre

A területi jegyek 2023-ban kinyomtatva érvényesek!

Elérhetőségek:
9062 Kisbajcs, Arany János utca 22.
Online: bajcshal.hu/ Horgászoknak
E-mail: horgasz@bajcshal.hu

Szabálytalanságok bejelentése az alábbi elérhetőségen lehet:
Halőri bejelentő telefonszám: 06-30/377-8403

I. Horgászrend, alapvető rendelkezések

 • A Jelen Horgászrend a Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületekre és vízterület partjának minősülő területekre terjed ki.
 • A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a Győri Előre He. horgászrend szabályait.
 • A területi jegy megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Győri Előre Horgász egyesülettel. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.
 • Az Egyesület halgazdálkodási vízterületein horgászatot folytatni, illetőleg a vízterületen horgászkészséggel tartózkodni csak érvényes területi jeggyel és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. Horgászatra kész horgászfelszerelést őrizetlenül a parton hagyni, attól 50 m-nél nagyobb távolságra eltávolodni TILOS!
 • Elveszett, megrongált, megsemmisült vagy eltulajdonított területi jegy pótlására nincs lehetőség!
 • Elvesztett állami jegy pótlása esetén a kvóták időarányosan alkalmazhatók csak, ami a kiadott állami jegyen feltüntetésre kerül!

II. A horgászat általános szabályai

 • Felnőtt horgász maximum 2 horgászkészséggel horgászhat. Az éves területi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 5 kg-ot tarthat meg. A felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során összesen 60 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 30 db halat tarthat meg.
 • A gyermek horgászok kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhatnak. A Győri Előre Horgász Egyesület vízterületei a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson–Sopron megyei Szövetség által kiadott gyermek területi jegyek érvényesek, és a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson–Sopron megyei Szövetség által közétett szabályok érvényesek.

Őshonos, fogható halfajok, fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma, vastag betűvel jelezve a megyei szövetség vizein az eltérő szabályozást. Vizeinken az amurra is alsó és felső méretkorlátozás van, melyet a táblázat szintén tartalmaz.

                                             Magyar névFajlagos tilalmi időszakKifogható halak mérettartományaNaponta kifogható darabszám                            
 csuka*02.01-03.31.legalább 40 cm2 db 
 balin03.01-04.30.legalább 40 cm2 db 
sügér03.01- 04.30.legalább 15 cm3 kg
fogassüllő**03.01-04.30.legalább 35 cm2 db
kősüllő03.01-06.30.legalább 35 cm2 db
garda04.15-05.31.legalább 20 cm3 kg
domolykó04.15-05.31.legalább 25 cm3 kg
jászkeszeg04.15-05.31.legalább 20 cm3 kg
szilvaorrú keszeg04.15-05.31.legalább 20 cm3 kg
paduc04.15-05.31.legalább 20 cm3 kg
márna04.15-05.31.legalább 40 cm2 db
ponty***05.02-05.31.legalább 30 cm      legfeljebb 70 cm2 db
 compó05.02-06.15.legalább 25 cm2 db 
 harcsa05.02-06.15.legalább 60 cm2 db 
 sebes pisztráng10.01-03.31.legalább 22 cm2 db 
 menyhal-legalább 25 cm3 kg 
 dévérkeszeg****40 cm felett
04.15-05.31.
legfeljebb 50 cm  
amur*****legalább 50 cm, legfeljebb 80 cm2 db*****

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletbe foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes:
*Csuka: kifogható legkisebb mérete 40 cm, 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően)
haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
**Süllő: kifogható legkisebb mérete 35 cm, 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul
és kíméletesen visszaengedni.
***Ponty: A 70 cm feletti pontyot megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.
****Dévérkeszeg: Az 50 cm feletti dévérkeszeget megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A 40 cm feletti dévérkeszeg nem tartható meg az ívási időben április
15-május 31-ig.
*****Amur: kifogható legkisebb mérete 50 cm, legnagyobb kifogható mérete 80 cm, az ennél nagyobb példányokat megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. Az
amurból naponta maximum 2 db fogható ki és beszámít a darabszámkorlátozással fogható halak közé (azok kvótájába)!
Busa: A szabályos horgászmódszerrel fogott busa nem számít bele az egyéb halak mennyiségébe, a szabályosan megfogott egyedeket visszaengedni TILOS!

 • A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a hivatásos halőr ellenőrizheti.
 • A kifogott és szákba helyezett halat kicserélni TILOS!A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton, a horgászat befejezése után köteles gyorsan és kíméletesen leölni, élőhal szállítása TILOS!
 • A kifogott hal a vízparton más horgásznak nem adható át, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközében tárolhatja.
 • A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve kell tartani. A vízparton halat tisztítani nem lehet, darabolni, filézni TILOS!
 • A területi horgászengedély megváltásával a horgász tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködik.
 • A parton a vízkezelő és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása nélkül stéget létesíteni TILOS!
 • A vízen és a vízparton mások zavarása, túlzott zajkeltés minden formája TILOS! Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.

III. A területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes

 • Bácsai csatorna 6,9 ha, víztérkód:08-010-1-1 hossz:6743 méter 0+000 Bácsai szivattyútelep 6+743 Kiágazás:a Szavai főcsatona jp. 6+785.m szelvényétől.
 • Szavai főcsatorna 8,06 ha, víztérkód:08-218-1-1 valamint a
 • Szavai - csatorna Gyűrűs-ér 1,2 ha víztérkód:08-217-1-1, hossz:24083 méter
 • 0+000Szavai Szivattyútelep,zsilip 24+083 Béka-ér szivornyás vízkivétele.
 • Zámolyi – főcsatorna 2,88 ha, víztérkód:08-246-1-1 hossz: 5367 méter 0+000 Zámolyi Zsilip és szivattyútelep 5+367 Kiágazás: Szavai csatorna jp. 12+525m szelvényből a Kettős műtárgytól
 • Nováki csatorna 17,8 ha víztérkód: 08-162-1-1, hossz: 29000 méter 0+000 Betorkollás: Mosoni-Duna /MH/ + m szelvénybe 29+000 Kiágazás a Zátony- Dunánból

IV. Záró rendelkezések

A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Közgyűlési jegyzőkönyv Győri "Előre" Horgász Egyesület 2021

Közgyűlési jegyzőkönyv Győri "Előre" Horgász Egyesület 2020

A Győri "Előre" Horgász Egyesület Alapszabálya