Garantált minőség 1954 óta

Garantált minőség
1954 óta


MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagunk!

A Győri „Előre” Egyesület 2024.04.08. napján 15 00 órakor közgyűlést tart. A közgyűlés helye: Kisbajcs, Arany János út 22.

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók személyének megválasztása
2. 2023. évi beszámoló, éves költségvetés elfogadása, az Egyesület 2023. évének értékelése
3. Döntés a tagdíj emelésről
4. A tagdíjfizetés egy évet meghaladó késedelme miatti tagsági viszony felmondásról szóló döntés (Alapszabály III. 3.8. pontja)

A közgyűlés határozatképes, ha azon a teljes jogú tagoknak több mint a fele jelen van.
Amennyiben a 2024. 04.08. napján 15 00 órakor megtartott közgyűlés nem lesz határozatképes a megismételt közgyűlés időpontja:
2024. 04. 11. napján 15 00 óra.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagokat, hogy a határozatképtelen közgyűlés utáni megismételt közgyűlés akkor is határozatképes, ha azon a teljes jogú tagok egytizedénél kevesebb tag van jelen az eredeti napirendi pontok tekintetében.

Kisbajcs, 2024.03.19

Szilágyi Gábor
Az egyesület elnöke

INFORMÁCIÓK A HORGÁSZATHOZ

Győri Előre He. területi jegyei háromféle típusban elérhetőek:

 • Felnőtt éves területi jegy: 12 000 Ft
 • Felnőtt napi területi jegy: 3 000 Ft
 • Ifjúsági éves területi jegy: 4 000 Ft

A területi jegyek 2024-ben csak kinyomtatott formában érvényesek!

Győri Előre He. tagsági díjai:

 • Egyesületi tagsági díj :       4 000 Ft
 • Új belépő esetén plusz:     2 000 Ft

2024. évi Állami horgászjegy árak:

 • alapdíj: 11 000 Ft
 • kedvezményes díj: 500 Ft ( nyugdíjas, gyermek horgász esetében)
 • emelt díj: 16 000 Ft (büntetés esetében)


Az engedélyváltás menete:

Aki csak területi jegyünket szeretné megvásárolni a csatornákra, ezt egyszerűen megteheti, ha rendelkezik 2024. évi állami jeggyel. Fel kell lépni a horgaszjegy.hu oldalra és itt kiválasztani a „Területi jegyvásárlás” menüpontot.

 A Jegyek és fogási naplók fülre lépve, a vízterület keresőbe a Győri Előre Horgász Egyesület nevét beírva jelenik meg a csatorna jegy.

Az egyesületi tagok részére az Állami jegyet és a Sporthorgász Egyesületek vizeire érvényes Töltés használat engedélyt továbbra is az egyesületünk adja ki, melyet a horgasz@bajcshal.hu e-mail címen lehet igényelni. Az elkészült jegyek átvételéről mindenkit e-mailben értesítünk és előre egyeztetett időpontban tudjuk kiadni.

Az ehhez szükséges dokumentumok a következők:

 • Horgászkártya
 • Új belépő esetében horgászvizsga bizonyítvány
 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Amennyiben Töltésjárás engedélyt is szeretne, akkor a gépjármű rendszáma és típusa

Aki az előző évben rendelkezett érvényes Állami jeggyel, annak 2024. február 29-ig kitöltve, összesítve, el kell juttatnia a  9062 Kisbajcs, Arany János utca 22. szám alatti irodánkba. Ennek elmulasztása miatt a következő jegy kiállításánál a rendszer büntetést szab ki, melynek díja: 5000.-Ft.


2024. HORGÁSZREND

Érvényes:

2024. január 1-től a 2025. január 31-ig

Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületekre

A területi jegy 2024-ban kinyomtatva érvényesek!

Elérhetősége: 9062 Kisbajcs, Arany János utca 22.

Online: bajcshal.hu/ Horgászoknak

E-mail:horgasz@bajcshal.hu

Szabálytalanságok bejelentése az alábbi elérhetőségen lehet:

Halőri bejelentő telefonszám: 06-30/377-8403

Tisztelt Horgásztársak!

A Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületek:

I. Horgászrend, alapvető rendelkezések

 • A Jelen Horgászrend a Győri Előre Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületekre és vízterület partjának minősülő területekre terjed ki.
 • A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a Győri Előre He. horgászrend szabályait.
 • A területi jegy megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Győri Előre Horgász egyesülettel. A nyilvántartott horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.
 • Az Egyesület halgazdálkodási vízterületein horgászatot folytatni, illetőleg a vízterületen horgászkészséggel tartózkodni csak érvényes területi jeggyel és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más
  szükséges dokumentumok birtokában lehet. Horgászatra kész horgászfelszerelést őrizetlenül a parton hagyni, attól 50 m-nél nagyobb távolságra eltávolodni TILOS!
 • Elveszett, megrongált, megsemmisült vagy eltulajdonított területi jegy pótlására nincs lehetőség!Elvesztett állami jegy pótlása esetén a kvóták időarányosan alkalmazhatók csak, ami a kiadott állami jegyen feltüntetésre kerül!

II. Horgászrend, alapvető rendelkezések

 • Felnőtt horgász maximum 2 horgászkészséggel horgászhat. Az éves területi jeggyel a horgász a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból naponta fajonként 2 db-ot, összesen 4 db-ot, a napi darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 5 kg-ot tarthat meg. A felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során összesen 60 db-ot, de vízterületenként (víztérkódonként) a napi darabszám korlátozással is védett halfajokból maximum 30 db halat tarthat meg.
 • A gyermek horgászok kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhatnak. A Győri Előre Horgász Egyesület vízterületei a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson–Sopron megyei Szövetség által kiadott gyermek területi jegyek érvényesek, és a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson–Sopron megyei Szövetség által közzétett szabályok érvényesek.
 • Fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma:
Magyar névFajlagos tilalmi időszakKifogható halak mérettartományaNaponta kifogható darabszám
amur min. 50 cm max. 80cm2 db
balin03.01. – 04.30.min. 40 cm2 db
compó05.02. – 06.15.min. 25 cm2 db
csuka*02.01. – 03.31.min. 40 cm2 db
domolykó04.15. – 05.31.min. 25 cm 3 kg
fogassüllő**03.01. – 04.30.min. 35 cm2 db
garda04.15. – 05.31.min. 20 cm3 kg
harcsa05.02. – 06.15.min.60 cm2 db
jász keszeg, szilvaorrú keszeg04.15. – 05.31.min. 20 cm3 kg
kősüllő03.01. – 06.30.min. 25 cm2 db
márna04.15. – 05.31.min. 40 cm2 db
menyhalmin. 25 cm3 kg
paduc04.15. – 05.31.min. 20 cm 3 kg
ponty***05.02. – 05.31.min. 30 cm  max. 60 cm vagy 6 kg2 db
sebes pisztráng10.01. – 03.31.min. 22 cm2 db
sügér03.01. – 04.30.min. 15 cm 3 kg
szilvaorrú keszeg04.15. – 05.31.min. 20 cm 

A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletbe foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes:

*Csuka: kifogható legkisebb mérete 40 cm, 75 cm-nél nagyobb csukából naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 75 cm-nél nagyobb csukát a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

**Süllő: kifogható legkisebb mérete 35 cm, 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg. A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

***Ponty: A 60 cm feletti vagy 6 kg-nál nagyobb pontyot megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe.

****Dévérkeszeg: Az 50 cm feletti dévérkeszeget megtartani TILOS, azt a horogtól való megszabadítás után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. A 40 cm feletti dévérkeszeg nem tartható meg az ívási időben április 15-május 31-ig.

 • A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és szemeteszsákot melyek meglétét a hivatásos halőr ellenőrizheti.
 • A kifogott és szákba helyezett halat kicserélni TILOS! A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton, a horgászat befejezése után köteles gyorsan és kíméletesen leölni, élőhal szállítása TILOS!
 • A kifogott hal a vízparton más horgásznak nem adható át, el nem adható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközében tárolhatja.
 • A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve kell tartani. A vízparton halat tisztítani nem lehet, darabolni, filézni TILOS!
 • A területi horgászengedély megváltásával a horgász tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, videó-, hangfelvételt készíthet, a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködik.
 • A parton a vízkezelő és a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulása nélkül stéget létesíteni TILOS!
 • A vízen és a vízparton mások zavarása, túlzott zajkeltés minden formája TILOS!
 • Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett.

III. A területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes

Bácsai csatorna 6,9 ha, víztérkód:08-010-1-1 hossz:6743 méter 0+000 Bácsai szivattyútelep 6+743 Kiágazás:a Szavai főcsatorna jp. 6+785.m szelvényétől.

Szavai főcsatorna 8,06 ha, víztérkód:08-218-1-1 valamint a

Szavai - csatorna Gyűrűs-ér 1,2 ha víztérkód:08-217-1-1, hossz:24083 méter

0+000Szavai Szivattyútelep,zsilip 24+083 Béka-ér szivornyás vízkivétele.

Zámolyi – főcsatorna 2,88 ha, víztérkód:08-246-1-1 hossz: 5367 méter 0+000 Zámolyi Zsilip és szivattyútelep 5+367 Kiágazás: Szavai csatorna jp. 12+525m szelvényből a Kettős műtárgytól

Nováki csatorna 17,8 ha víztérkód: 08-162-1-1, hossz: 29000 méter 0+000 Betorkollás: Mosoni-Duna /MH/ + m szelvénybe 29+000 Kiágazás a Zátony- Dunából

IV. Záró rendelkezések

A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Közgyűlési jegyzőkönyv Győri "Előre" Horgász Egyesület 2021

Közgyűlési jegyzőkönyv Győri "Előre" Horgász Egyesület 2020

A Győri "Előre" Horgász Egyesület Alapszabálya